فصل اول: مفاهیم کلیدی مسئله یابی

مقدمه

مسئله یابی، به صورت مفهومی علمی، دارای عناصر کلیدی با تعاریف و مفاهیم مشخصی است که فرد با آگاهی از آن‌ها، می‌تواند ضمن فهم مسئله، آن را از سایر مفاهیم مشابه جدا کند و علاوه بر آن، با انواع مسئله از زوایای مختلف آشنا شود و بتواند اصول آن را رعایت کند تا مسئله یابی از دقت و صحت بالایی برخوردار شود.

اهداف یادگیری فصل

انتظار می‌رود دانشجو در پایان فصل:

  • مفهوم مسئله را تشریح کند.
  • بتواند عوامل نشان‌دهنده مسائل روزمره را شناسایی کند.
  • تفاوت سؤال، مسئله، چالش و مشکل را در زندگی واقعی خود درک کند.
  • انواع مسائلی را که با آن‌ها مواجه می‌شود، تشخیص دهد.
  • اصول مسئله‌یابی را بشناسد و به آن پایبند باشد.
اسکرول به بالا
رفتن به نوار ابزار